Rao vặt miễn phí - Gian hàng miễn phí - Giá rẻ 24h

Rao vặt miễn phí - Gian hàng miễn phí - Giá rẻ 24h
Rao vat mien phi, tao gian hang mien phi - itmarket.vn
CHI TIẾT
Để sử dụng tốt những chức năng trên website itmarket.vn, bạn vui lòng xem trước những hướng dẫn bên cạnh để hiểu rõ từng chức năng của website. Mọi thắc mắc bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
Đăng ký tài khoản trên itmarket.vn Nếu tôi quên mật khẩu đăng nhập tài khoản, tôi phải làm sao để lấy lại mật khẩu? Để đăng sản phẩm trên itmarket.vn, tôi phải làm như thế nào? Để đăng tin rao vặt trên itmarket.vn, tôi phải làm như thế nào? Để đăng tin tuyển dụng trên itmarket.vn, tôi phải làm như thế nào? Để đăng tin tìm việc trên itmarket.vn, tôi phải làm như thế nào? Tôi có thể quản lý tài khoản của mình ở đâu? Tôi muốn sửa lại thông tin sản phẩm, tin rao vặt, tin tuyển dụng, tin tìm việc đã đăng, tôi phải vào đâu để sửa? Đăng thông báo trên itmarket.vn

Tài khoản trên itmarket.vn được cung cấp với 3 loại là tài khoản bình thường, tài khoản VIP và tài khoản cửa hàng ảo. Trong đó, tài khoản VIP và tài khoản cửa hàng ảo bạn phải trả chi phí sử dụng tài khoản trên itmarket.vn.

Để đăng ký tài khoản trên itmarket.vn, bạn thực hiện như sau:

 1. Truy cập vào trang đăng ký.
 2. Nhập các thông tin (tài khoản, mật khẩu, email…) theo yêu cầu để đăng ký tài khoản. Khi nhập thông tin, bạn cần chú ý đọc hướng dẫn bên cạnh mỗi ô nhập thông tin.
 3. Để đăng ký tài khoản VIP, bạn check vào “Đăng ký thành viên VIP” và đọc “Quy định và quyền lợi của thành viên VIP” ở bên dưới.
 4. Để đăng ký tài khoản cửa hàng ảo, bạn check vào “Đăng ký cửa hàng ảo” và đọc “Quy định và quyền lợi khi đăng ký cửa hàng” ở bên dưới.
 5. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn nhập mã xác nhận theo đúng chữ hoa, chữ thường.
 6. Nhấp vào nút “Đăng ký” để đăng ký tài khoản. Hệ thống sẽ thông báo nếu bạn đã đăng ký thành công.
 7. Nếu bạn đăng ký tài khoản VIP hoặc tài khoản cửa hàng ảo, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn kích hoạt tài khoản.

Lưu ý: Trong quá trình đăng ký nếu xãy ra lỗi nhập thông tin, hệ thống sẽ thông báo ở bên dưới ô nhập thông tin.

Để lấy lại mật khẩu đăng nhập tài khoản, bạn thực hiện như sau:

 1. Tại trang đăng nhập, bạn nhấp vào Quên mật khẩu? để tới trang lấy lại mật khẩu.
 2. Nhập tên tài khoản và email đã đăng ký trên itmarket.vn để hệ thống xác thực thông tin.
 3. Nhập mã xác nhận theo đúng chữ hoa, chữ thường và nhấp vào nút “Đồng ý” để hệ thống gởi mật khẩu mới cho bạn theo email mà bạn đã đăng ký.
 4. Bạn truy cập vào email mà bạn đã đăng ký tài khoản trên itmarket.vn để kích hoạt mật khẩu mới. Sau khi kích hoạt mật khẩu mới bạn có thể đăng nhập với mật khẩu này.

Để đăng sản phẩm trên itmarket.vn, bạn cần phải có tài khoản VIP hoặc cửa hàng ảo. Sau khi đăng nhập với tài khoản VIP hoặc cửa hàng ảo, bạn thực hiện như sau:

 1. Truy cập vào trang đăng sản phẩm bằng cách nhấp vào menu “Đăng sản phẩm” ở thanh công cụ hoặc menu ở bên cạnh logo itmarket.vn.

 2. (Menu cạnh logo itmarket.vn)


  (Thanh công cụ)

 3. Tại trang đăng sản phẩm, bạn nhập các thông tin về sản phẩm theo mẫu (tên sản phẩm, giá bán, nơi bán, danh mục, ảnh sản phẩm, thông tin người bán…).
 4. Khi nhập thông tin, bạn cần chú ý đọc hướng dẫn bên cạnh mỗi ô nhập thông tin.
 5. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn nhấp vào nút “Đồng ý” để đăng sản phẩm. Hệ thống sẽ thông báo nếu bạn đăng sản phẩm thành công.
 6. Trong quá trình đăng sản phẩm nếu xãy ra lỗi nhập thông tin, hệ thống sẽ thông báo ở bên dưới ô nhập thông tin.

Lưu ý: Chỉ những sản phẩm có hình ảnh kèm theo và giá bán cụ thể thì mới được đưa lên trang chủ.

Để đăng tin rao vặt trên itmarket.vn, bạn cần phải có tài khoản trên itmarket.vn. Sau khi đăng nhập với tài khoản đã đăng ký, bạn thực hiện như sau:

 1. Truy cập vào trang đăng tin rao vặt bằng cách nhấp vào menu “Đăng tin rao vặt” ở thanh công cụ hoặc menu ở bên cạnh logo itmarket.vn.

 2. (Menu cạnh logo itmarket.vn)


  (Thanh công cụ)

 3. Tại trang đăng tin rao vặt, bạn nhập các thông tin về tin rao vặt theo mẫu (tiêu đề tin rao vặt, nơi rao, danh mục, ảnh tin rao vặt, thông tin người rao…).
 4. Khi nhập thông tin, bạn cần chú ý đọc hướng dẫn bên cạnh mỗi ô nhập thông tin.
 5. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn nhấp vào nút “Đồng ý” để đăng tin rao vặt. Hệ thống sẽ thông báo nếu bạn đăng tin rao vặt thành công.
 6. Trong quá trình đăng tin rao vặt nếu xãy ra lỗi nhập thông tin, hệ thống sẽ thông báo ở bên dưới ô nhập thông tin.

Để đăng tin tuyển dụng trên itmarket.vn, bạn cần phải có tài khoản trên itmarket.vn. Sau khi đăng nhập với tài khoản đã đăng ký, bạn thực hiện như sau:

 1. Truy cập vào trang việc làm, sau đó nhấp vào menu “Đăng tin tuyển dụng” để vào trang đăng tin tuyển dụng.
 2. Tại trang đăng tin tuyển dụng, bạn nhập các thông tin về tin tuyển dụng theo mẫu (tiêu đề tin tuyển dụng, ngành nghề tuyển dụng, nơi làm việc, thông tin nhà tuyển dụng…).
 3. Khi nhập thông tin, bạn cần chú ý đọc hướng dẫn bên cạnh mỗi ô nhập thông tin.
 4. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn nhấp vào nút “Đồng ý” để đăng tin tuyển dụng. Hệ thống sẽ thông báo nếu bạn đăng tin tuyển dụng thành công.
 5. Trong quá trình đăng tin tuyển dụng nếu xãy ra lỗi nhập thông tin, hệ thống sẽ thông báo ở bên dưới ô nhập thông tin.

Lưu ý: Để đăng ký xác thực tin tuyển dụng, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn xác thực tin tuyển dụng.

Để đăng tin tìm việc trên itmarket.vn, bạn cần phải có tài khoản trên itmarket.vn. Sau khi đăng nhập với tài khoản đã đăng ký, bạn thực hiện như sau:

 1. Truy cập vào trang việc làm, sau đó nhấp vào menu “Đăng tin tìm việc” để vào trang đăng tin tìm việc.
 2. Tại trang đăng tin tìm việc, bạn nhập các thông tin về tin tìm việc theo mẫu (tiêu đề tin tìm việc, ngành nghề tìm việc, nơi làm việc, thông tin người tìm việc…).
 3. Khi nhập thông tin, bạn cần chú ý đọc hướng dẫn bên cạnh mỗi ô nhập thông tin.
 4. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn nhấp vào nút “Đồng ý” để đăng tin tìm việc. Hệ thống sẽ thông báo nếu bạn đăng tin tìm việc thành công.
 5. Trong quá trình đăng tin tìm việc nếu xãy ra lỗi nhập thông tin, hệ thống sẽ thông báo ở bên dưới ô nhập thông tin.

Lưu ý: Để đăng ký xác thực tin tìm việc, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn xác thực tin tìm việc.

Bạn có toàn quyền quản lý tài khoản của bạn (thông tin tài khoản, mật khẩu, sản phẩm, tin rao vặt, tin tuyển dụng, tin tìm việc, khách hàng, giỏ hàng, thông tin cửa hàng…).

Để quản lý tài khoản của mình, bạn phải đăng nhập với tài khoản đã đăng ký trên itmarket.vn, sau đó truy cập vào trang “Tài khoản” bằng cách nhấp vào menu ở thanh công cụ hoặc menu ở trên cùng của website.


(Menu trên cùng website)

Tại trang tài khoản, bạn có thể quản lý các thông tin sau:

 1. Sửa thông tin tài khoản.
 2. Đổi mật khẩu.
 3. Sửa thông tin cửa hàng (chỉ dành cho tài khoản cửa hàng ảo).
 4. Thông báo.
 5. Thư liên hệ.
 6. Gởi thư liên hệ
 7. Sản phẩm (danh sách sản phẩm, sửa sản phẩm, kích hoạt sản phẩm…) (Chỉ dành cho tài khoản VIP hoặc tài khoản cửa hàng ảo).
 8. Sản phẩm ưa thích.
 9. Rao vặt (danh sách tin rao vặt, sửa tin rao vặt, kích hoạt tin rao vặt…).
 10. Rao vặt ưa thích.
 11. Tin tuyển dụng (danh sách tin tuyển dụng, sửa tin tuyển dụng, kích hoạt tin tuyển dụng…).
 12. Tin tuyển dụng ưa thích.
 13. Tin tìm việc (danh sách tin tìm việc, sửa tin tìm việc, kích hoạt tin tìm việc…).
 14. Tin tìm việc ưa thích.
 15. Khách mua hàng (chỉ dành cho tài khoản cửa hàng ảo).
 16. Giỏ hàng.

Để sửa lại thông tin sản phẩm, tin rao vặt, tin tuyển dụng, tin tìm việc đã đăng, bạn đăng nhập với tài khoản đã đăng ký trên itmarket.vn, sau đó truy cập vào trang tài khoản (xem cách sử dụng trang tài khoản) và nhấp vào menu tương ứng (sản phẩm, rao vặt, tin tuyển dụng, tin tìm việc) để quản lý danh sách sản phẩm, tin đăng.

Muốn sửa sản phẩm, tin đăng nào bạn nhấp vào biểu tượng tương ứng với sản phẩm, tin đăng đó để sửa thông tin.

Để đăng thông báo trên itmarket.vn, bạn soạn nội dung thông báo có ít nhất 10 ký tự, sau đó bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn đăng thông báo.

Nội dung thông báo sẽ được xuất hiện ở mọi nơi trên itmarket.vn (trừ các cửa hàng ảo).


(Nơi xuất hiện thông báo của bạn)

Lưu ý: Thông báo của bạn được đăng trên itmarket.vn sẽ được tính phí theo ngày.

HƯỚNG DẪN
Chào mừng bạn đến với itmarket.vn
Đăng ký tài khoản trên itmarket.vn
Nếu tôi quên mật khẩu đăng nhập tài khoản, tôi phải làm sao để lấy lại mật khẩu?
Để đăng sản phẩm trên itmarket.vn, tôi phải làm như thế nào?
Để đăng tin rao vặt trên itmarket.vn, tôi phải làm như thế nào?
Để đăng tin tuyển dụng trên itmarket.vn, tôi phải làm như thế nào?
Để đăng tin tìm việc trên itmarket.vn, tôi phải làm như thế nào?
Tôi có thể quản lý tài khoản của mình ở đâu?
Tôi muốn sửa lại thông tin sản phẩm, tin rao vặt, tin tuyển dụng, tin tìm việc đã đăng, tôi phải vào đâu để sửa?
Đăng thông báo trên itmarket.vn
Thông tin dịch vụ Bảng giá dịch vụ